Helaas zijn er ook andere oorzaken die tot letsel kunnen leiden. Is een persoon, organisatie of instelling hiervoor aansprakelijk? Het letsel kan u belemmeren bij u dagelijkse werkzaamheden, het beoefenen van uw hobby's of uw zelfredzaamheid. De impact kan groot zijn en gevolgen hebben voor de toekomst. Afhankelijk van het letsel dat door het ongeluk is ontstaan kan gekeken worden wie hiervoor juridisch aansprakelijk is en kan de letselschade worden verhaald.

 

Denk aan een val over een losliggende stoeptegel, over een scheefliggende putdeksel of een gat in de weg. De gemeente dient ervoor te zorgen dat de openbare ruimte veilig is. Zij heeft richting haar inwoners een zorgplicht, net zoals de werkgever dat voor zijn werknemers heeft. De gemeente is hiervoor dus in principe aansprakelijk.

 

Het zal je gebeuren, je koopt een haarproduct en bij het behandelen van het haar is er sprake van haaruitval. Productaansprakelijkheid gaat over de vraag wie aansprakelijk is voor letselschade die is ontstaan door een gebrekkig product. Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die u van het product mag verwachten. Het slachtoffer moet de letselschade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de letselschade bewijzen.

 

Stel je loopt op straat en onverwachts komt er een hond op u af en deze bijt u in uw been. Los van de pijn kunnen blijvende littekens ontstaan. In de wet is geregeld dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade, dit noemen we zogenaamde risico-aansprakelijkheid. Dit betekent dat de eigenaar van het dier altijd aansprakelijk zal zijn en dat ‘schuld’ niet vereist is. Uw schade dient u dus te claimen van de eigenaar van de hond. Over het algemeen heeft de eigenaar van de hond hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering.