Voor een optimale schadebehandeling heeft Dits Letselschade gekozen voor iLetsel, een volledig online letselschade-dossier. Dit is een uniek online dossier waarin alle dossieractiviteiten daadwerkelijk plaatsvinden.


Het zal voor u mogelijk zijn 24 uur per dag online uw letselschade-dossier te raadplegen om de laatste stand van zaken te vernemen. Alle brieven, telefoonnotities, rapporten, schadestaten en medische adviezen zijn online en eenvoudig te raadplegen. U kunt zelf aantekeningen maken of online vragen stellen. Wij zullen u dan vervolgens zo spoedig mogelijk antwoorden, in ieder geval binnen 24 uur.

In iLetsel zal uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gewaarborgd zijn. Er wordt met authorisatiecodes gewerkt en alleen Dits Letselschade en u kunnen bepalen wie er toegang heeft tot uw gegevens.