De behandeling van een letselschade kan een langdurig traject zijn. Bij de aanmelding van de schade zal er een eerste gesprek met ons plaatsvinden. In dit gesprek geven wij u een toelichting op wat er op u af kan komen. Van belang voor u te weten is dat er sprake is van maatwerk. Het gaat om uw letsel en dit verdient persoonlijke aandacht.

In eerste instantie zal er kontakt gelegd moeten worden met de aansprakelijke verzekeraar. Het is van groot belang dat deze verzekeraar weet in welke positie u zich bevindt. Vanuit deze informatie zal door ons aan de verzekeraar een eerste voorschot op de schade worden gevraagd.

Ook brengen wij in kaart welke acties er moeten worden ondernomen. De gedachte hierbij is dat wij met de verzekeraar trachten de schaderegeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Gedurende het schaderegelingtraject is er regematig overleg met de verzekeraar over de diverse fases in het dossier waaronder de medische eindexpertise. Bij een langdurig schaderegelingtraject betaalt de verzekeraar zo nodig meerdere voorschotten op de uiteindelijke schadevergoeding.

U blijft aan uw herstel werken en wij en de verzekeraar volgen dit 'vanaf de zijlijn'. Op enig moment is er voldoende informatie aanwezig en is uw medische eindsituatie duidelijk. Dat is het moment dat er tot eindregeling kan worden overgegaan.