Is een arts verantwoordelijk voor een medische fout? Hoe hoog het niveau van der artsen in Nederland ook is, er worden meer fouten gemaakt dan u vermoedt. Een medische fout is bijzonder vervelend omdat u juist alle vertrouwen had in de arts die u behandelde.

 

Een arts of therapeut heeft bij een medische behandeling een zogenoemde inspanningsverbintenis. Dit betekent dat hij verplicht is zijn best te doen voor het beste resultaat. Een arts of therapeut kan een bepaald resultaat niet garanderen en hoeft dat ook niet.

 

Wat is het verschil tussen een medische fout en een complicatie? Het verschil is dat een complicatie een realistisch risico is dat altijd kan optreden bij een ziekte of ingreep. Bij een medische fout is de schade te wijten aan een tekortkoming van de arts of andere hulpverlener(s). Het criterium is: heeft de hulpverlener gehandeld met de zorgvuldigheid die men van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheid mag verwachten?

 

Daarnaast is de arts verplicht u voorafgaand aan de operatie te informeren over de ingreep en de te verwachten risico’s. Als uw arts dat nalaat, dan kan deze aansprakelijk zijn voor een schadevergoeding bij een medische fout. 

 

Wat voor een patiënt een fout lijkt, kan na een medische evaluatie toch een complicatie blijken te zijn. Het traject om schade te verhalen op een arts/ziekenhuis is langdurig. Een ziekenhuis heeft meestal een aansprakelijkheidsverzekering maar deze verzekeraar is kritisch. Tenslotte had u al gezondheidsproblemen en de vraag is of uw klachten door de medische fout zijn toegenomen.