Bent u betrokken geweest bij een verkeersongeval dan is de kans op letselschade redelijk tot groot. Bent u van achteren aangereden toen u stil stond in de file? Als fietser geen voorrang gekregen op een kruising? Als voetganger aangereden door een scooter? Is een ander hiervoor aansprakelijk? 

 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo bent u onderweg en zo ligt u in de ambulance. 

 

Na het ongeval doet de politie onderzoek naar de toedracht en maakt een proces verbaal op. Vaak wordt dit proces verbaal als het belangrijkste bewijs beschouwd bij een aanrijding. Opvragen van het proces verbaal is daarom van groot belang. Uiterlijk na drie maanden na het ongeval neemt de verzekeraar een standpunt in over de aansprakelijkheid. 
Binnen deze drie maanden zal de belangenbehartiger pro-actief aan de slag gaan. Dit kan betekenen dat er eventuele getuigen worden gehoord, foto's van de ongevalslocatie worden gemaakt en verder onderzoek wordt gedaan. Op grond van de verzamelde informatie gaat de belangenbehartiger de discussie aan met de verzekeraar.   
 

Bijzondere aandacht in het verkeersrecht heeft de bescherming van ‘zwakke verkeersdeelnemers’ (zoals fietsers, voetgangers) bij een aanrijding met ‘sterke verkeersdeelnemers’ (auto, motor).

In artikel 185 WVW is bepaald dat de eigenaar van een motorrijtuig bij een aanrijding met een niet-motorrijtuig bijna altijd aansprakelijk is. Ook al heeft de bestuurder van het motorrijtuig geen fout begaan, hij wordt toch als de aansprakelijke partij gezien. Dit geldt bijna altijd, maar zeker bij kinderen jonger dan 14 jaar.